Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων, προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας

υγείας, αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. 

Προθεσμία τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Καθώς θα αναρτηθεί σήμερα η προθεσμία είναι από Παρασκευή 5 /11/2021 έως και Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630


Προκήρυξη.pdf  | Αίτηση.docx 


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...