Ο Άγιος Βασίλης επισκέφτηκε το ΠΑΑΠΑΘ -Άγιος Δημήτριος.

Ο Άγιος Βασίλης επισκέφτηκε το ΠΑΑΠΑΘ -Άγιος Δημήτριος.

Ο Άγιος Βασίλης μόλις ήλθε στο ΠΑΑΠΑΘ -Άγιος Δημήτριος και έδωσε το δώρο που ζήτησε κάθε παιδί αλλά και στους μεγαλύτερους περιθαλπόμενους μας,  σκορπίζοντας χαμόγελα και πολλή χαρά. 


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...