Τραπέζι ευγνωμοσύνης του κ. Κωνσταντίνου Σωτηράκη στη διοίκηση και στους εργαζόμενους του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων - Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς για την φροντίδα και την αγάπη προς την φιλοξενούμενη μητέρα του.

Τραπέζι ευγνωμοσύνης του κ. Κωνσταντίνου Σωτηράκη στη διοίκηση και στους εργαζόμενους του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων - Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς για την φροντίδα και την αγάπη προς την φιλοξενούμενη μητέρα του.

Η Διοίκηση του Κέντρου και οι εργαζόμενοι του Π.Χ.Π. Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς ανταποκρίθηκαν με χάρα στην πρόσκληση του κ. Σωτηράκη για γεύμα που παρέθεσε ώστε  ευχαριστήσει, ως Κέντρο Κοινωνικής Προνοιας και ιδιαίτερα το παράρτημα μας στο Κιλκίς, σχετικά με την φροντίδα και την περίθαλψη που προσφέρουμε στη μητέρα του! Την Διοίκηση του Κέντρου εκπροσώπησε η ίδια η Πρόεδρος κα Βασιλική Νάκου και οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης και Νίκος Αβραμίδης. 

Ο κ. Σωτηράκης ευχαρίστησε τους νοσηλευτές μας και  όλο το προσωπικό του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων - Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς καθώς και την Διοίκηση του Κέντρου για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την φροντίδα και την αγάπη με την οποία έχουν περιβάλλει την μήτερα του.   
Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...