Διαγωνισμός εκμίσθωσης ενός (1) διαμερίσματος του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. στο Κιλκίς.

Διαγωνισμός εκμίσθωσης ενός (1) διαμερίσματος του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. στο Κιλκίς.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 32η/10-8-2022, θέμα 14ο , απόφαση του Δ.Σ.  (ΑΔΑ : 6ΤΩΞΟΞΧΣ-Σ4Ν) εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 , άρθρο 79 και του Ν. 3996/11, ένα (1) διαμέρισμα στο Κιλκίς, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά  από οικονομικής άποψης.

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20.9.2022  ημέρα Τρίτη & ώρα 10.00 π.μ.  στα γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 , Θεσσαλονίκη.  Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 19.9.2022 ημέρα Δευτέρα & ώρα 14.00 μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών.


Πρόσκληση.pdf


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Τ.Μ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

01071090204

Βενιζέλου 16

Τ.Κ. 61100

(Διαμέρισμα  5ου  ορ.)

Κιλκίς

66

200€

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...