Προκήρυξη υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων.

Προκήρυξη υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων.

Προκήρυξη.pdf | Καθορισμός Διαδικασιών Πρόσληψης.pdf | Έντυπο Αίτησης.pdf | Έντυπο Αίτησης.docx

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.  

Εκκινεί ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπ' αριθμ. πρωτ. 5656/1.8.2022 - ΣΟΧ 1/2022 - Προκήρυξη του ΚΚΠΠΚΜ για την  πρόσληψη 58 ατόμων επικουρικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...