Ανακαίνιση της Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. στην Καλαμαριά.

Ανακαίνιση της Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. στην Καλαμαριά.

Σε ριζική ανακαίνιση, στον κοινόχρηστο χώρο κουζίνας - σαλονιού, τοποθετήθηκαν καινούργιες εξωτερικές τέντες και ολοκληρώθηκε ο ελαιοχρωματισμός της πρόσοψης του κτηρίου με ταυτόχρονη ανακαίνιση όλων των μπάνιων σε κάθε διαμέρισμα. 

Η αξιοπρεπής και καλή ζωή των ανθρώπων που έχουμε την ευθύνη είναι το πρώτο και κύριο μέλημά της Διοίκησης του Κέντρου.

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...