Σχετικά με την δράση επιτηδείων εις βάρος των παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σχετικά με την δράση επιτηδείων εις βάρος των παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

         Σε γνώση της υπηρεσίας μας  περιήλθαν πληροφορίες ότι διάφοροι επιτήδειοι, ανά την Ελλάδα, συγκεντρώνουν χρηματικά ποσά  λέγοντας ότι θα δοθούν για τους περιθαλπόμενους των παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. «Ο  Άγιος Παντελεήμων» και  «Ο Άγιος Δημήτριος».

Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν την ευαισθησία των συνανθρώπων μας για τους ανθρώπους που διαβιούν σε ιδρύματα, ζητούν χρηματική βοήθεια για ίδιον όφελος από ανυποψίαστους πολίτες

     Από τη Διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. γνωστοποιείται ότι δεν παρέχει σε κανέναν εξουσιοδότηση για συγκέντρωση χρημάτων, και ότι ο Φορέας  μας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και καλύπτει όλες τις ανάγκες των περιθαλπομένων των παραρτημάτων του με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

     Δωρεές από ενδιαφερόμενους γίνονται προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω Τραπέζης  ή μέσω των συλλόγων:  Σύλλογος Φίλων του Θ.Χ.Π.  Ο Άγιος Παντελεήμων «Είμαι Εδώ» και  του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Κέντρου Περιθάλψεως Παίδων Άγιος Δημήτριος» οι οποίοι  δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου του Φορέα.


Η Πρόεδρος  του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

          Βασιλική Νάκου


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...