Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπομένων προϋπολογισμού 27.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπομένων προϋπολογισμού 27.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ, καλεί με την πρόσκλησή του, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια στις περιοχές Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Σερρών να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές για την Ετήσια Παροχή Υπηρεσιών (49) Μικροβιολογικών Εξετάσεων των περιθαλπόμενων  των Παραρτημάτων του Κέντρου, έναντι συνολικού προϋπολογισμού  27.450,00€  και η δαπάνη θα βαρύνει την υπάρχουσα πίστωση ΚΑΕ 0413 του έτους 2023.   

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.pdf | Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...