Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών συνολικού προϋπολογισμού 6.119,40€.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών συνολικού προϋπολογισμού 6.119,40€.

 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ, καλεί με την πρόσκλησή του, προς κάθε ενδιαφερόμενο  του είδους,  να καταθέσει  έγγραφη  οικονομική προσφορά «για τη διαχείριση  επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών  των Παραρτημάτων Θεσσαλονίκης» για ένα (1) έτος έναντι συνολικού προϋπολογισμού  4.935,00€+ΦΠΑ  η δαπάνη θα βαρύνει την υπάρχουσα πίστωση ΚΑΕ 0439 του έτους 2023.   

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.pdf | Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.docΟ σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...