Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών "Λειτουργίας του Βιολογικού Σταθμού του Παρ. Άγιος Παντελεήμων" συνολικού προϋπολογισμού, 22.807,44€.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών "Λειτουργίας του Βιολογικού Σταθμού του Παρ. Άγιος Παντελεήμων" συνολικού προϋπολογισμού, 22.807,44€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ σύμφωνα με   το αρ. 50 & το αρ. 53 του Ν.4782/2021, καλεί, τις  ιδιωτικές επιχειρήσεις του είδους ,να καταθέσουν έγγραφες προσφορές «για την Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης και Λειτουργίας του Βιολογικού Σταθμού του Παρ. Αγ. Παντελεήμων» , έναντι συνολικού προϋπολογισμού  18.393,10€+ΦΠΑ  και η δαπάνη θα βαρύνει την υπάρχουσα πίστωση ΚΑΕ 0439 του έτους 2023.   

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.doc


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...