Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπομένων συνολικού προϋπολογισμού 27.450€.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπομένων συνολικού προϋπολογισμού 27.450€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ  απευθύνει πρόσκλησή ενδιαφέροντος σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια στις περιοχές Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Σερρών να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές για την Ετήσια Παροχή Υπηρεσιών Μικροβιολογικών Εξετάσεων των περιθαλπόμενων  των Παραρτημάτων του Κέντρου, έναντι συνολικού προϋπολογισμού  27.450,00€.   


Πρόσκληση.pdfΠρόσκληση.doc 


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...