Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού συνολικού προϋπολογισμού 151.084,89€.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού συνολικού προϋπολογισμού 151.084,89€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των παραρτημάτων του Κέντρου συνολικού προϋπολογισμού 151.084,89€.

Διακήρυξη.pdf | Διακήρυξη.doc | ESPD.pdf

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...