Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή, συνολικού προϋπολογισμού 21.000€.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή, συνολικού προϋπολογισμού 21.000€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της 22ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή για 1 έτος, συνολικού προϋπολογισμού 21.000,00€. 

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docx

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...