Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζεστών γευμάτων catering για τις ανάγκες των περιθαλπομένων κατά την κατασκηνωτική περίοδο 2023 από 15 Ιουλίου- 15 Σεπτεμβρίου, συνολικού προϋπολογισμού 62.496,00€.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζεστών γευμάτων catering για τις ανάγκες των περιθαλπομένων κατά την κατασκηνωτική περίοδο 2023 από 15 Ιουλίου- 15 Σεπτεμβρίου, συνολικού προϋπολογισμού 62.496,00€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών προς κάθε ενδιαφερόμενο «για την προμήθεια ζεστών γευμάτων catering για τις ανάγκες των περιθαλπομένων κατά την κατασκηνωτική περίοδο 2023 από 15 Ιουλίου- 15 Σεπτεμβρίου», προϋπολογισμού 50.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 


Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.doc 

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...