Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. συνολικού προϋπολογισμού 80.000€.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. συνολικού προϋπολογισμού 80.000€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια  (1) Επιβατικού Οχήματος με (2 ) θέσεις Αμαξιδίων ΑμεΑ και Ηλεκτρουδραυλικό σύστημα Ανύψωσης Ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. και (1) Επιβατικού Οχήματος (5) θέσεων Ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α  για τις ανάγκες μετακίνησης των περιθαλπομένων και υπηρεσιακών αναγκών του Κέντρου με την Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ προϋπολογισμού 64.516,13€+ΦΠΑ


Διακήρυξη.pdf | Διακήρυξη.doc | ESPD.pdf

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...