Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. προϋπολογισμού 882.860,92€ πλέον Φ.Π.Α.

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. προϋπολογισμού 882.860,92€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών διατροφής. Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των δομών στο ΚΚΠΠΚΜ:

  • Π.Χ.Π.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ :       7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
  • ΚΕ.ΠΕ.Π.ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:    Τζών Κέννεντυ 62  - Πυλαία 
  • Ι.Α.Α.: Κων/πόλεως 22 – Πεύκα Ρετζικίου
  • ΚΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ :   Μαρούλη  Δημητρίου 43 - Σέρρες
  • ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ:  Άγιος Νεκτάριος - Σιδηρόκαστρο 
  • ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ:      Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  15000000-8.    

Προσφορές υποβάλλονται και για κάθε είδος ξεχωριστά και για όλα τα είδη μαζί του διαγωνισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 882.860,92€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 999.073,03€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...