Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών προμήθειας γραφικής ύλης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών προμήθειας γραφικής ύλης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. 

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.doc

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...