ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

"Ένα ισότιμο αύριο των Ατόμων με Αναπηρία"- 11 Νοεμβρίου 2023 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...