«Μουσικοθεραπεία στην Κοινότητα»

«Μουσικοθεραπεία στην Κοινότητα»

Η Μονάδα Αυτόνομης Διαβίωσης και τα προστατευόμενα διαμερίσματα του ΚΚΠΚΜ συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Μουσικοθεραπεία στην Κοινότητα» που υλοποιεί η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ένα πρόγραμμα όπου η αρμονική αλληλεπίδραση της έρευνας, της θεραπευτικής πρακτικής και της εκπαίδευσης υπόσχεται να δημιουργήσει μια σύνθεση ευημερίας και ανάπτυξης στην κοινότητα!
Ένα καινοτόμο εγχείρημα που αξιοποιεί τις επιστημονικές αρχές που διέπουν την μουσικοθεραπεία για να ενισχύσει την ευημερία της κοινότητας.

Διάρκεια προγράμματος: 15 μήνες
Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...