Συμμετοχή του ΚΚΠΠΚΜ στην ημερίδα του ΕΚΚΑ

Συμμετοχή του ΚΚΠΠΚΜ στην ημερίδα του ΕΚΚΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του ΕΚΚΑ στις 07.03, με θέμα:
«Η Αναδοχή-τεκνοθεσία. Κοινωνικά ζητήματα, προκλήσεις και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις».
Σκοπος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη της αναγκαιότητας αποϊδρυματοποίησης των παιδιών με την αναδοχή/τεκνοθεσία καθώς και η συζήτηση ευαίσθητων κοινωνικών ζητημάτων μέσω του επιστημονικού διαλόγου.
Το ΚΚΠΚΜ εκπροσώπησε η Πρόεδρος του φορέα Δρ. Μαριάννα Χατζητόλιου- Βιλδιριδη.
Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...