Συνάντηση της Προέδρου με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου

Συνάντηση της Προέδρου με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου

Μια ιδιαίτερα διαφωτιστική συνάντηση είχε η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, Δρ. Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητολιου (Vildiridi Marianna) στο γραφείο της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου , Νίκης Δανδόλου στην Αθήνα. Κοινή η διαπίστωση πως υπάρχει γόνιμο πεδίο συνεργασίας και ανάπτυξης, πάντα με άξονα και στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...