Διαδικασία Εισαγωγής

Δικαιολογητικά Α' Φάση

 1. Δικαιολογητικά – Α’ ΦΑΣΗ
 2. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. 2 Φωτογραφίες
 5. Ενημερωτικό σύνταξης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΤΕΒΕ κλπ).
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του ιδίου, E1,E9, E2
 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας
 9. Απόφαση ΚΕΠΑ, εφόσον υπάρχει.
 10. Κάθε νεοεισερχόμενος σε κλειστή δομή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊου COVID-19 ή να μην έχει παρέλθει διάστημα 6 μηνών από τη νόσηση (απαιτείταi πιστοποιητικό νόσησης) ή να έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που να εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου με βάση την ειδική λίστα εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και μετά από έγκριση τριμελούς επιτροπής της αντίστοιχης υγειονομικής περιφέρειας. Νόμος 4820/23-07-2021, ΦΕΚ 130, κεφ. Γ' , άρθρο 206, παρ. 1β.

Δικαιολογητικά Β' Φάση

 1. Ιατρική γνωμάτευση που θα εκδίδεται ηλεκτρονικά από γιατρό κύριας πάθησης (Καρδιολόγου, Χειρούργου, Νευρολόγου κ.λ.π.), κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου, ΠΕΔΥ, κέντρων υγείας, οικογενειακού ιατρού, συμβεβλημένου ή πιστοποιημένου γιατρού. Επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο προς συμπλήρωση από την ειδικότητα της κύριας πάθησης. Ιατρική Γνωμάτευση Νέου Τύπου. Στην γνωμάτευση θα πρέπει να αναγράφεται εκτός από την ΔΙΑΓΝΩΣΗ ICD10 (διεθνής ταξινόμηση νόσων), η δυνατότητα επικοινωνίας, κινητικότητας, αυτοεξυπηρέτησης του ασθενούς, καθώς και αν φέρει καθετήρα κύστεως, αν έχει κατακλίσεις κτλ. Θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Δομή για Χρόνιους ασθενείς.
 2. Ιατρική γνωμάτευση ιατρού Παθολόγου με σύντομο ιστορικό του υποψηφίου περιθαλπόμενου στο οποίο φαίνεται αν πάσχει από λοιμώδες ή μεταδοτικό νόσημα. Αν ο ιατρός της κύριας πάθησης είναι ο παθολόγος, θα πρέπει να υπάρχουν 2 γνωματεύσεις. Το έντυπο Ιατρική Γνωμάτευση Νέου Τύπου και γνωμάτευση ότι δεν πάσχει από λοιμώδες μεταδοτικό νόσημα.
 3. Ιατρική γνωμάτευση Ψυχιάτρου στο οποίο να φαίνεται η ψυχική υγεία του υποψηφίου περιθαλπόμενου. Αν ο ιατρός της κύριας πάθησης είναι ο ψυχίατρος, θα πρέπει να υπάρχουν 2 γνωματεύσεις. Το έντυπο Ιατρική Γνωμάτευση νέου τύπου και η γνωμάτευση του ψυχιάτρου ότι δύναται να συμβιώσει με άλλα άτομα.

Υποχρεωτικά υποβάλλεται στον παρακάτω παρακλινικό έλεγχο:

 • Ιατρικές εξετάσεις παλαιότερες σχετικά με τον περιθαλπόμενο.
 • Ακτινογραφία θώρακος και MANTOUX.
 • Γενική αίματος – σακχάρου – ουρίας – κρεατίνης SGOT – SGPT.
 • Ιολογικός έλεγχος (HbsAg – HIV – HCV)
 • Εξετάσεις για σύφιλη (RPR ή TPHA)

Αίτηση εισαγωγής Ιατρική γνωμάτευση