Πίνακες Κατάταξης για την Πρόσληψη Έκτακτου Επικουρικού Προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πίνακες Κατάταξης για την Πρόσληψη Έκτακτου Επικουρικού Προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υπ΄αριθμ. 2289/24.6.2020 και 2289Α/2.7.2020 Ανακοινώσεις του ΚΚΠΠΚΜ). 

Eκδόθηκε η υπ. αριθ. 237/10.7.2020 Πράξη Προέδρου ( Αριθμ. πρωτ. 2570/10-7-2020) «Έγκριση πινάκων κατάταξης υποψηφίων/προσληπτέων και απορριπτέων για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID – 19».

Α. Οι επιτυχόντες/ούσες υποχρεούνται, εφόσον δέχονται την πρόσληψή τους, να ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : ektakto.epikouriko@kkpkm.gr και αυστηρά μέχρι την Τρίτη 14/7/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. :

1.      Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής της θέσης. και

2.     Υπ. Δήλωση των ατομικών τους στοιχείων.

Τα ανωτέρω δύο (2) έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα.

Παρακαλούνται οι προσληπτέοι να συμπεριλάβουν και τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα σε ένα και μόνο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τα επισυνάψουν κατά προτίμηση σε μορφή  PDF.

Σε περίπτωση μη αποστολής των δύο (2) εγγράφων εντός της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται σιωπηρή μη αποδοχή της θέσης και καλείται επόμενος υποψήφιος για την κάλυψή της

3.     Όσοι δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους οφείλουν να αποστείλουν, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση: ektakto.epikouriko@kkpkm.gr  Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποδοχής, αυστηρά μέχρι την Τρίτη 14/7/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

Περαιτέρω, κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας θα πρέπει, να προσκομίσουν :

1.      Ιατρική γνωμάτευση, Παθολόγου ή Γενικού ιατρού και Ψυχιάτρου Δημοσίου ή Ιδιώτη για την πιστοποίηση της κατάστασης της υγείας τους προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης τους. Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω ιατρικών γνωματεύσεων μπορούν  να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης των ανωτέρω σε εύλογο χρονικό διάστημα ή να επικοινωνήσουν με τα Παραρτήματα όπου πρόκειται να τοποθετηθούν.

2.     Οι άρρενες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής μέχρι 30/9/2020 (όσοι δεν έχουν, ήδη, υποβάλλει).

Πίνακες Προσληφθέντων-Απορριπτέων/ Έντυπα Δηλώσεων

ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ pdf 

ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ xlsx

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ pdf  

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ xlsx 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ pdf

YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ xlsx

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ pdf 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ docx

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ docx


Στοιχεία Επικοινωνίας ΚΚΠΠΚΜ και Παραρτημάτων


Κεντρική Υπηρεσία:

Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54630

Τηλ. 2313022631 Φαξ: 2313000703

email: Grammateia.kkpkm@n3.syzefxis.gov.gr


 Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης  «Ο Άγιος Παντελεήμων»,

7ο χιλ. οδού Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά, Τ.Κ. 56430 Θεσσαλονίκη,

Τηλ. Κέντρο 23133 20001 ,23133 20033 Fax. 23133 20032,

e-mail : Gkouvatsi@gmail.com


 Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης (ΠΑΑΠΑΘ) «Ο Άγιος Δημήτριος»,

Τζων Κέννεντυ 62, Πυλαία, Χορτιάτης, Τ.Κ. 55535 Θεσσαλονίκη,

Τηλ. Κέντρο 2313320100, 2310342872 Φαξ 2310 302400

 e-mail : kepep@otenet.gr


 Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης IAA

Κωνσταντινουπόλεως 22 Πεύκα, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη,

Τηλ. 2310673700, Fax. 2310673515.

e-mail : instanap@otenet.gr

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...