Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητητας για 1 έτος στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προϋπολογισμού 752.265,62€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητητας για 1 έτος στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προϋπολογισμού 752.265,62€

Διακήρυξη.pdf | Διακήρυξη.docx

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητητας για 1 έτος στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προϋπολογισμού 752.265,62€

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας - απολύμανσης των χώρων των Παραρτημάτων, της κεντρικής διοικητικής υπηρεσίας & των αυτόνομων δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας – Π.Κ.Μ :

Παράρτημα Θ.Χ.Π.Θ. Αγ. Παντελεήμων -7ο χιλ. Ε.Ο Θεσ/νίκης-Λαγκαδά .

Δομή Κιλκίς .

Παράρτημα ΑΑΠμεΑΘ-Πυλαία ,Τζον Κέννεντυ 62.(ο Αγ. Δημήτριος).

Δομή Ι.Α.Α.-Πευκα

Παράρτημα ΑΑΑμεΑ Σερρών/ΣΥΔ.

Δομή Σιδηροκάστρου

Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία-Παπαρηγοπούλου 7-2ος & Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ(Αγ. Σοφίας) 

Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης & Λειτουργικής Αποκατάστασης «ο Αριστοτέλης» Κωνσταντινουπόλεως, 

Δομή ΘΕΤΙΣ-Αυτ. Κατοικίες ΜΑΔΙ-ΔΑΒΑΚΗ-ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90910000-9.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες (ένα έτος). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 752.265,62 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...