Διαδικασία Εισαγωγής

Δικαιολογητικά εισαγωγής στο Π.Χ.Π.Θ. "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & στο παράρτημα «Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς»

Δικαιολογητικά Α' Φάση

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. 2 Φωτογραφίες
 4. Ενημερωτικό σύνταξης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΤΕΒΕ κλπ).
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του ιδίου, E1,E9, E2
 7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ή Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας
 8. Απόφαση ΚΕΠΑ, εφόσον υπάρχει.
 9. Απόφαση χορήγησης αναπηρικού επιδόματος, εφόσον υπάρχει.
 10. Οριστική απόφαση δικαστικής συμπαράστασης ή πληρεξούσιο, εφόσον υπάρχει.
 11. Έντυπο συναίνεσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 12. Κάθε νεοεισερχόμενος σε κλειστή δομή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή να μην έχει παρέλθει διάστημα 3 μηνών από τη νόσηση (απαιτείται πιστοποιητικό νόσησης) ή να έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που να εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου με βάση την ειδική λίστα εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και μετά από έγκριση τριμελούς επιτροπής της αντίστοιχης υγειονομικής περιφέρειας. Νόμος 4820/23-07-2021, ΦΕΚ 130, Τεύχος Α’, κεφ. Γ' , άρθρο 206, παρ. 1β και σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε ΚΥΑ.

Δικαιολογητικά Β' Φάση

 1. Σε κάθε περίπτωση ο φιλοξενούμενος εισάγεται στη Μονάδα μόνο με αρνητικό μοριακό τεστ το οποίο διενεργείται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την εισαγωγή του. Νόμος 4820/23-07-2021, ΦΕΚ 130, Τεύχος Α’, κεφ. Γ' , άρθρο 206, παρ. 1β και σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε ΚΥΑ.
 2. Ιατρική γνωμάτευση που θα εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον γιατρό της κύριας πάθησης πιστοποιημένο από τον ΕΚΠΥ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην κατηγορία "Ημερήσιο χρόνιας πάθησης", 12μηνης διάρκειας καθώς και την εγκριτική απόφαση της σχετικής γνωμάτευσης.
 3. Ιατρική γνωμάτευση ιατρού Παθολόγου με σύντομο ιστορικό του υποψηφίου περιθαλπόμενου στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν πάσχει από λοιμώδες ή μεταδοτικό νόσημα.
 4. Ιατρική γνωμάτευση Ψυχιάτρου στην οποία να περιγράφεται η ψυχική υγεία του υποψηφίου περιθαλπόμενου και ότι δύναται να συμβιώσει αρμονικά με άλλα άτομα.
 5. Υποχρεωτικά υποβάλλεται στον παρακάτω παρακλινικό έλεγχο:
 6. Ακτινογραφία θώρακος
 7. MANTOUX
 8. Γενική αίματος
 9. Βιοχημικός έλεγχος
 10. Ιολογικός έλεγχος (HbsAg – HIV – HCV)
 11. Εξετάσεις για σύφιλη (RPR ή TPHA)
 12. Προαιρετικά υποβάλλονται ιατρικές εξετάσεις παλαιότερες σχετικά με τον υποψήφιο για εισαγωγή με σκοπό τη πληρέστερη εικόνα του ιατρικού του ιστορικού.

Υποχρεωτικά υποβάλλεται στον παρακάτω παρακλινικό έλεγχο:

 • Ιατρικές εξετάσεις παλαιότερες σχετικά με τον περιθαλπόμενο.
 • Ακτινογραφία θώρακος και MANTOUX.
 • Γενική αίματος – σακχάρου – ουρίας – κρεατίνης SGOT – SGPT.
 • Ιολογικός έλεγχος (HbsAg – HIV – HCV)
 • Εξετάσεις για σύφιλη (RPR ή TPHA)

Δύναται να πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου και κατά περίπτωση, να ζητηθούν επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής παρακαλώ επικοινωνήστε με την Κοινωνική Υπηρεσία του Π.Χ.Π.Θ. «Ο Άγιος Παντελεήμων» στα τηλέφωνα 2313320042, 2313320043 και στα e-mail kfoulidis@kkpkm.gr και goikonomidou@kkpkm.gr.

Αίτηση εισαγωγής Ιατρική γνωμάτευση