Νέα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζεστών γευμάτων catering για τις ανάγκες των περιθαλπομένων κατά την κατασκηνωτική περίοδο 2023 από 15 Ιουλίου- 15 Σεπτεμβρίου, συνολικού προϋπολογισμού 62.496,00€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών προς κ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή, συνολικού προϋπολογισμού 21.000€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας Υγειονομικού Υλικού, προϋπολογισμού 114.996,30€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας υγειο...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε μηχανικό της μελέτης ανακαίνισης διαμερίσματος συνολικού προϋπολογισμού 620,00€.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε Μηχανικό, για την σύνταξη μελέτης ανακαίνισης, του διαμερίσματος Β....

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συντήρηση, επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών των υπηρεσιακών οχημάτων του Κέντρου συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την συντ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού συνολικού προϋπολογισμού 151.084,89€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ειδών Καθαριότητ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Περισσότερες από 300 γυναίκες, οι οποίες εργάζονται στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 για τη σύναψη Σύμβασης Έργου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δεκα...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων προϋπολογισμού 7.000€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για...

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών-παροχής υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού.

Η υποβολή των προσφορών παρατείνεται μέχρι 31/3/2023 και ώρα 11:00 π.μ.Πράξη Παράτασης Υποβολής Προσφορών.pdf...

Διαβάστε περισσότερα