Νέα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στο παράρτημα Χ.Π.Θ. «Ο Άγιος Παντελεήμων», προϋπολογισμού 15.940,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει επιστημονική ημερίδα για την Αναδοχή: "Σ...

Διαβάστε περισσότερα

Προσπάθεια Εξαπάτησης και Υποκλοπής Στοιχείων σε Προμηθευτές του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. δέχτηκε καταγγελίες από συνεργάτες-προμηθευτές για προπάθεια ηλεκτρονικής εξαπάτησης. Θέτουμε ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμπόσιο: Ένα ισότιμο αύριο για την Αυτονομία των Ατόμων με Αναπηρία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Συμπόσιο: Ένα ισότιμο αύριο στην αυτονομία των Ατόμων με Αναπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

"Ένα ισότιμο αύριο των Ατόμων με Αναπηρία"- 11 Νοεμβρίου 2023 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εστίασης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προϋπολογισμού 299.441,97€ πλέον Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία των παραρτημάτων του Αγ. Παντελ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών προμήθειας γραφικής ύλης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την ...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. προϋπολογισμού 882.860,92€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την π...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. συνολικού προϋπολογισμού 80.000€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθει...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου συνολικού προϋπολογισμού 33.846,89€.

Το κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα