Νέα

Παί-Ζω με την Ιστορία!

Η Πρόεδρος του ΚΚΠΚΜ κα Μαριάννα Χατζητόλιου-Βιλδιρίδη συμμετείχε ως εισηγήτρια στην εκδήλωση ΠΑΙ-ΖΩ με την Ισ...

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρίνιση σχετικά με τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό Προμήθειας Υγρών Καυσίμων

Στη σελ. 5 της διακήρυξης 35ης/2023 και στην παράγραφο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικει...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Υγρών Καυσίμων προϋπολογισμού 305.599,36€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΧΠΘ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'

Το παράρτημα Χρονιών Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Άγιος Παντελεήμων» επισκέφθηκε η Υπουργός  Κοινωνικής Συνοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσίων εστίασης για 4 μήνες προϋπολογισμού 90.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας & τοποθέτησης (13) προκατασκευασμένων οικίσκων στην κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 188.500,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθει...

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην κατασκήνωση Λεπτοκαρυά

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην κατασκήνωση ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 922/2023 - ΣΜΕ 1/2023

Αναρτώνται σημέρα οι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 922/202...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΩΝ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) πρόκειται να υλοποιήσει το κατασ...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για την οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Λεπτοκαρύας.

Ανακοίνωση Προκήρυξης.docx | Αίτηση.docx | Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Α.docx | ...

Διαβάστε περισσότερα